31.7.08

transe

Michiko (Michiyo Aratama) em 'The Human Condition' de Masaki Kobayashi