24.6.08

tatsuya nakadai

'Samurai Rebellion', de Masaki Kobayashi

Os samurais andam pelo Film Forum. Ou mais precisamente, Tatsuya Nakadai, o segundo Cão Raivoso.